SIHEIDU LanseringFoto: Stocksy.com

Lansering SIHEIDU

bookmark

Enklere å si hei - og hjelpe andre

mandag 3. september 2018, kl. 14:00 til kl. 15:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Siheidu v/Nordskar Kommunikasjon AS

Inngang: Gratisbillett

Siheidu er en ny norsk app, som vil gjøre det enklere å stille opp for en venn. Idéen er at en nær venn tar initiativ til en oppfølgings-dugnad rundt en felles venn, kollega, familiemedlem, osv – hvor gruppen deretter deler på kontakten. Alle aktiviteter bookes i en felles Siheidu-kalender – slik at alle kan tilpasse oppfølgingen til sin egen hverdag.

Siheidu retter seg ikke bare mot hjelp til venner som sliter psykisk, men rett og slett til alle mennesker som trenger oppfølging, et nettverk, sosial støtte, osv.

På lanserings-eventet, som varer en drøy time pluss tid til mingling og diskusjon, vil du i tillegg til en demonstrasjon av idéen – også få et kort foredrag av forfatter og Unicef-medarbeider Kristin Oudmayer – som vil snakke om utenforskap og om betydningen av et fungerende nettverk.

Initiativtager og gründer Nils Petter Nordskar presenterer Siheidu. Velkommen!