Lansering

bookmark

Sikkerhetspolitiske veivalg for Norge

torsdag 20. april 2017, kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis

Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. april.

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning? Hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette ser prosjektet «Veivalg» nærmere på. Bli med på debatten! #Veivalg

Regjeringen tok høsten 2015 initiativ til Veivalg-prosjektet, en bred gjennomgang av norsk sikkerhetspolitikk. Nå presenteres resultatet: en melding til Stortinget om veivalg i norsk sikkerhetspolitikk i en mer uforutsigbar tid. Med Veivalg-meldingen og langtidsplanen for forsvarssektoren (Kampkraft og bærekraft) staker regjeringen ut kursen for norsk sikkerhetspolitikk.  

Program

11.00-12.15: Innledninger ved utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

12.15-13.15: Paneldiskusjon og spørsmål fra publikum

 

Deltakere

•Kate Hansen Bundt, Den norske Atlanterhavskomité

•John-Mikal Størdal, Forsvarets forskningsinstitutt

•Ulf Sverdrup, Norsk utenrikspolitisk institutt

•Ordstyrer: Christian Borch 

 

#Veivalg