Lanseringsseminar: Norges Dokumentarv 2022 2

Lanseringsseminar: Norges Dokumentarv 2022

bookmark

Kulturrådet inviterer til lansering av nye innføringer på listen over Norges dokumentarv

torsdag 1. desember 2022, kl. 11:30 til kl. 13:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Kulturrådet

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Norges dokumentarv skal synliggjøre kulturarv i Norge i form av dokumenter, arkiv, manuskript, foto, film og lyd. Alle typer medium kan nomineres til registeret, både digitale og ikkedigitale.

Til årets nominasjonsfrist ønsket komiteen nominasjoner av hverdagsliv. Norges dokumentarv har til nå få oppføringer som viser hvordan folkshverdagsliv er dokumentert. I 2022 ønsket komitéen derfor spesielt nominasjoner som forteller om vår nære og mer fjerne fortid. Om hverdagslivet til folk som bor i Norge, for eksempel fra foreningslivet eller barnekulturen, kricketlaget eller fritidsklubbene, matkultur, turisme eller reiseliv. I tillegg ønsket komitéen nominasjoner innenfor markeringen av Skeivt kulturår 2022, samt innenfor urfolk og minoriteter.

Innen fristens utløp 10. juni hadde det kommet inn 29 nominasjonsforslag til behandling. De innkomne nominasjonene ble behandlet av komiteen i møter i Oslo, 29. – 30. august. Komiteen besluttet at ni av nominasjonsforslagene blir tatt inn i registeret. I tillegg blir tre nominasjoner tatt inn som supplement til allerede eksisterende dokumenter. De nye oppføringene i det nasjonale registret blir kunngjort på dette seminaret.

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube