Latin-Amerika-uka: Velferd uten jord?

bookmark

Debatt og forfatterkveld

torsdag 30. september 2010, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Latin-Amerikagruppene

Inngang: Gratis

Tilgang til jord er grunnleggende for velferd for urfolk og småbønder over hele det latinamerikanske kontinentet. I møte med stater som ikke klarer å sikre innbyggernes rett til jord fremmes radikale alternativer om fordeling og forvaltning av jorda fra urfolks- og bondebevegelser i land som Mexico, Bolivia og Brasil.

I Bolivia har bønder og urfolk fått mye gjennomslag gjennom den nye grunnloven, mens i Mexico står urfolks og myndigheters prosjekter steilt mot hverandre. I Brasil kjemper De jordløses bevegelse (MST) en hard kamp for jordreform, mens myndighetene satser tungt på agrobusiness.

Utfordringene knyttet til forvaltning av jorda er fremdeles store. Hvilke fordelings- og forvaltningsprosjekter fremmer velferd for befolkningen?

I panelet sitter Paco Vazquez fra Mexico, Kine Fristad fra LAG og Spire og Arne Dahle fra Kirkens Nødhjelp. Ordstyrer er Elin Rømo Grande. Det blir innlegg ved Andres Quempumil (Mapuche – Chile)

Etter paneldebatten blir det forfatterkveld om jord.

Fire norske forfattere leser latinamerikansk litteratur på norsk. Jorda i Latin-Amerika er ikke kun er et økonomisk eller politisk spørsmål. For å forstå hvorfor jorda inntar en så sentral plass i offentligheten vil vi se hvilken rolle har jorda når det gjelder kultur, verdier, verdensbilde, myter og tradisjoner? Vi ønsker å kunne bidra til å formidle stemmene til latinamerikanske forfattere og poeter som både kan hjelpe oss å forstå viktigheten av jordas rolle i latinamerikansk kultur.

Kari Naümann leser Oder av Pablo Neruda. Jan Jacob Tønseth leser Vanvidd av Horacio Castellanos Moya. Inger Elisabeth Hansen leser De ni uhyrene av Cesar Vallejo.

Amerinca akompagnerer med latinamerikansk folkemusikk.