Latinamerikanske utfordringer

bookmark

Lanseringsseminar

onsdag 26. mai 2010, kl. 15:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Høyskoleforlaget

Inngang: Gratis

Latin-Amerika, med land som Brasil og Venezuela i føresetet, framstår som en stadig viktigere aktør i internasjonal politikk. Markante lederskikkelser, økonomisk framskritt og sosiale massebevegelser har vært med på å skape ny optimisme og knytte landene i regionen stadig tettere sammen. Samtidig står Latin-Amerika fortsatt over for store utfordringer, med fattigdom, kriminalitet og sterke interne motsetninger i mange land.

• Hva innebærer Latin-Amerikas inntog på den internasjonale arenaen for den globale maktbalansen?
• Vil den politiske venstre- eller høyresiden prege utviklingen i regionen framover?
• I hvilken grad er landene i Latin-Amerika i stand til å løse utfordringene de står overfor?
• Hvordan bør Norge forholde seg til Latin-Amerika i årene som kommer? 

Innledere:
Benedicte Bull, forfatter av Latinamerikanske utfordringer, førsteamanuensis ved Senter for
Utvikling og miljø (SUM) og leder for Norsk nettverk for Latin-Amerikaforskning.
Vegard Bye, statsviter og konsulent i Scan Team.
Jemima García-Godos, forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

Etter innledningene åpnes det opp for kommentarer og spørsmål.

Enkel servering.

Påmelding til ja.johansen@hoyskoleforlaget.no