‘Leave No One Behind’-løftet

‘Leave No One Behind’-løftet

bookmark

Seminar om FN og sivilsamfunnets bidrag til ‘Leave No One Behind’

mandag 25. juni 2018, kl. 09:00 til kl. 11:00 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst.

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Redd barna, Atlas-alliansen og Norad

Inngang: Gratis

Norad, Redd Barna og Atlas-Alliansen inviterer til seminar om hvordan FN og sivilsamfunnet bidrar til å nå ekskluderte og marginaliserte gjennom sitt arbeid.

Bærekraftsmålene og løftet om å ‘Leave No One Behind’ forplikter oss alle til å jobbe  for å sikre inkluderende utvikling og først nå de som står lengst unna.

På dette seminaret spør vi: Hvordan bidrar FN og sivilsamfunnsorganisasjoner med å oppnå inkluderende utvikling? Har ‘LNOB’-løftet innvirket på organisasjonenes arbeid? Og hvilke krav til inkludering og resultater for de mest marginaliserte stiller norske myndigheter til dem som mottar norsk bistand?