Ledelse og samspill med dialogmockups-design.com

Ledelse og samspill med dialog

bookmark

Boklansering med Gerard & Ellinor

fredag 21. september 2018, kl. 18:30 til kl. 20:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Flux forlag

Inngang: Gratis

Vi lever i en stadig mer sammenfiltret verden som ikke desto mindre kjennetegnes av splittelse, polarisering og økte motsetninger. Dermed blir det påtrengende å lære å respektere hverandre, anerkjenne ulikheter og innse at vi er gjensidig avhengige av hverandre.

Mer enn noensinne trenger vi dialogen som verktøy. Den gode dialogen, profesjonalisert gjennom erfaring og engasjement, legger til rette for dypere innsikt, bedre felles forståelse, mer meningsfylt kommunikasjon og dermed et bedre liv på tvers av all verdens ulikheter.

Forfatterne Linda Ellinor og Glenna Gerard, bygger på deres samlede 50 års erfaring med dialog-arbeide for å vise hvordan dialog kan endre måten vi jobber på, og tar for første gang turen fra USA til Norge for å snakke om boken sin.

Det er sesong for dialog!

Arrangementet foregår på engelsk.