Hvorfor trenger barn å leke?Per Brodal, Charlotte Lunde og Sigrid Bonde Tusvik (foto av Sigrid Bonde Tusvik: © Marit Hommedal / NTB)

Hvorfor trenger barn å leke?

bookmark

Sigrid Bonde Tusvik i samtale med forfatterne Per Brodal og Charlotte Lunde.

torsdag 20. oktober 2022, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Universitetsforlaget

Inngang: Gratis

Livet er ikke en lek, men barndom uten lek kan gi dårlig psykisk helse. Lek i tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og vekst, det er et faktum. Og vi vet at leken er læringsformen små barn liker best. Men hva har skjedd med lekens plass gjennom seksårsreformen, endringer i barnehagene, skolens prioriteringer og mer voksenstyrte aktiviteter på fritiden?
Hva er den økende bruken av antidepressiva, sovemidler og ADHD-medikamenter hos barn og ungdom egentlig et uttrykk for?

Sigrid Bonde Tusvik i samtale med hjerneforsker Per Brodal og lege og journalist Charlotte Lunde som har skrevet boken Lek og læring i et nevroperspektiv. Hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst.