Lektorkonferansen 2016

bookmark

Verdigrunnlaget i den flerkulturelle norske skolen

torsdag 17. november 2016, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk lektorlag

Inngang: Gratis

Skolens fikk ny formålsparagraf i 2008, men først nå skal den generelle læreplanen fra 1993 fornyes. Hvordan skal skolens dannelsesoppdrag for fremtiden defineres? Hvilket verdisyn og kulturgrunnlag skal ligge til grunn for fornyelsen av læreplanen? Dette tar vi opp i Lektorkonferansen 17. november, på Litteraturhuset i Oslo.

Skolens fikk ny formålsparagraf i 2008, men først nå skal den generelle læreplanen fra 1993 fornyes. Hvordan skal skolens dannelsesoppdrag for fremtiden defineres? Hvilket verdisyn og kulturgrunnlag skal ligge til grunn for fornyelsen av læreplanen?  Dette tar vi opp i Lektorkonferansen 2016 som er gratis og åpen for alle. Konferansen finner sted på Litteraturhuset i Oslo, er gratis og åpen for alle. NB! Begrenset antall plasser, forhåndspåmelding er nødvendig.

Klikk her for å melde deg på. 

Program

Frokost serveres fra kl 08.00, programmet starter kl 08.30

– Alle innvandrere bør drepes, sa han
Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag
Hva gjør du når elevenes holdninger totalt bryter med det du skal formidle om respekt og likeverd? I sin kanskje vanskeligste time som lektor, opplevde Rita Helgesen konflikten mellom den profesjonelle lærerrollen og grunnleggende etiske krav.

Ny formålsparagraf får ny generell læreplan – åtte år etter
Inga Bostad, direktør ved UiOs senter for menneskerettigheter 
Inga Bostad ledet utredningen av skolens formålsparagraf (NOU 2007:6). Har skolen realisert den nye formålsparagrafen? Hva bør vektlegges når generell læreplan fra 1993 nå skal fornyes?  

Hvordan definerer norske elever det å være norsk?  
Marta Bivand Erdal, seniorforsker PRIO 
Nær 300 elever ble utfordret: Hva tenker du selv om at du er norsk, og hva gjør det umulig å være norsk? Kontroversielle temaer som kjønnsdelt svømmeundervisning og religiøse symboler i offentlig roller ble diskutert. 
 
Å kjenne dannelsesoppdraget på kroppen – fra en lektors hverdag
Anne Solbakken, lektor Rælingen videregående skole
Kan dannelsesoppdraget lykkes når elevene har svært ulik bakgrunn? Hvilke utfordringer møter man i et flerkulturelt klasserom når man skal tilføre holdninger og kunnskap?
    
Hvordan bygge skolen som en god fellesarena når elevmassen er svært ulik?
David Dunlop, rektor Ulsrud videregående skole
For fem år siden stormet det rundt Ulsrud videregående, da rektor David Dunlop sa nei til bønnerom på skolen. I etterkant har han fått ros for hvordan unngikk splittelse, og beholdt et godt forhold til de muslimske elevene gjennom hele prosessen.
 
Kartet stemte ikke med terrenget 
Walied Færevik Aarab, nestleder i Lektorstudentene ved UiO
Etter å ha avsluttet videregående skole valgte Walied å utdanne seg til lektor. Han forteller om hvordan han opplevde skolens formidling av den generelle delen av læreplanen.

Derfor vil jeg fornye den generelle læreplanen
Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H)
Røe Isaksen har beskrevet dannelse som en grunnmur du trenger for å kunne utvikle deg som menneske, samtidig skrev han at forutsetningen for vår felles allmenndannelse som samfunnsborgere er at vi har verktøyene for å tilegne oss den. 
 
Hvordan forene en generell læreplan for norsk fellesskole med en flerkulturell hverdag?
Paneldebatt, debattleder: Aslak Bonde 
Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag | Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H)
Anne Sender, sekretariatsleder STL | Marta Bivand Erdal (Prio) | Abid Raja (V)            

Konferansen avsluttes kl 12.00