Levd liv

bookmark

Boklansering

torsdag 27. oktober 2016, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Inngang: Gratis

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse fyller 10 år i år. Dette markerer vi ved å utgi en antologi.

Vi får stadig tilbakemeldinger om at brukere og pårørende er opptatt av andre problemstillinger enn tradisjonell behandlingsforskning. Mange brukere opplever at erfaringene, og forståelsen av sammenhenger, ikke blir tillagt tilstrekkelig vekt i kunnskapsutvikling og praksis. Selv om tjenestene bygger på kunnskapsbasert praksis, er det ofte misforhold mellom forskningens problemstillinger og spørsmål brukere av tjenestene opplever som vesentlige. Aktiviteten i kunnskapsbasen på vårt senter viser med stor tydelighet at mange er opptatt av psykisk helsefeltet, og at erfaringer i større grad må bli tatt på alvor i kunnskapsutviklingen og utviklingen av tjenestene.

Artikkelforfatterne bidrar til å tegne et bilde av det feltet vi arbeider innenfor. Vi har bidrag fra brukere, pårørende, forskere og behandlere. Skjønnlitterære tekster spiller en viktig rolle i antologien. Slik ønsker vi å hente kunnskap fra nye områder som tradisjonelt sett ikke har spilt en sentral rolle på feltet.

Det vil være en stor glede for oss dersom vi gjennom disse tekstene kan bidra til større innsikt i, og forståelse for, kompleksiteten i liv og behandling. Med boken ønsker vi å inspirere til større anerkjennelse for den dyrekjøpte erfaringen som kommer fra et levd liv.

Musikalsk innslag musikk ved Mathias Eick og Erlend Slettevoll, enkel bevertning, boksalg.

 

Foto: To av artikkelforfatterne, Arnhild Lauveng og Jan Inge Sørbø