Liberalisme

bookmark

Lørdagsforedrag ved Raino Malnes

lørdag 1. november 2014, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Liberalisme kommer fra det latinske ordet liber, som betyr ‘fri’. Men hvilket frihetsbegrep er det liberalismen bygger på? Og frihet for hvem? Som politisk retning vokste liberalismen fram i opplysningstida som en reaksjon på kongens og statens allmektighet. Dens tilhengere ønsket å sette individet i sentrum og gi det frihet til å velge sitt eget liv uavhengig av Gud og kongen. Siden 1700-tallet har det liberale tankesettet vært blant de dominerende innen politisk filosofi. Hvordan ser den så ut i praksis i dag?

Raino Malnes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han fortsetter nå Litteraturhusets høstserie om politisk ideologi som presenteres i samarbeid med DNB.