Libya før og etter

Libya før og etter

bookmark

mandag 17. februar 2020, kl. 17:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Kareem Sarieldin

Inngang: Gratis

Den norske debatten rundt Libya har, de siste årene, hovedsakelig dreid seg om NATO-intervensjoner, humanitær folkerett og Norges ansvar i bombingen av landet. Viktige deler av den libyske siden vil imidlertid aldri bli fortalt dersom Libyske stemmer ikke er en del av debatten.

Ved å lytte til libyske aktivister og eksperter tar arrangementet sikte på å øke kunnskapen om Libya før og etter revolusjonen i 2011, og den påfølgende NATO-intervensjonen.

Arrangementet foregår på engelsk.