LikelønnslaboratorietBilde: Istock by Getty Images

Likelønnslaboratoriet

bookmark

Skarpe hoder utfordres

onsdag 13. februar 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Oslo kvinnesaksforening

Inngang: Gratis

Hvorfor er det så vanskelig å få lik lønn mellom kvinner og menn? Alle sier de er for likelønn, men likevel er dette et politikkområde hvor det nesten står helt stille.

Fortsatt tjener kvinner mindre enn menn, både i helt like og «likeverdige» stillinger, og langt flere kvinner jobber deltid enn menn. Fortsatt har kvinneyrker lavere status enn de mannsdominerte yrkene.

På dette arrangementet har Kvinnesaksforeningen samlet skarpe hoder fra politikken, kvinnebevegelsen og partene i arbeidslivet for å drøfte vanskelige spørsmål og konkrete tiltak:

Hvorfor er det så betent å snakke om konkrete tiltak som likelønnspott for å heve lønna i de kvinnedominerte yrkene i privat og offentlig sektor? Hvorfor skal vi godta at likelønn for kvinner med høyere utdanning i offentlig og privat sektor settes opp mot likelønn for lavtlønte kvinner? Hvorfor utfordrer ikke fagbevegelsen de politiske partiene til å sette av midler på statsbudsjettet til offentlig sektor for å sikre finansiering av likelønn?

Innledning ved likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm
Paneldebatt ledes av kommentator Hege Ulstein

Deltakere i paneldebatten:
Ordfører i Oslo, Marianne Borgen
Leder for Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By
Rådgiver i Norsk Arbeidsmannsforbund, Stina Bergsten
Forsker ved FAFO, Kristine Nergaard