Likhet og likeverd i kommunene – nødvendig med mer statlig styring?

bookmark

"På vei hjem fra jobb"-seminar

torsdag 20. januar 2011, kl. 15:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: KS

Inngang: Gratis

Ny forskning har kartlagt folks oppfatning av verdiene likhet, likeverd og frihet og hva dette betyr for:

  1. Velferdstjenestene i kommunene.
  2. Blir likhetsverdiene bedre ivaretatt med sterkere statlig styring eller større frihet til lokal tilpasning?
  3. Hva blir konsekvenser for ansvarsfordelingen mellom kommunesektoren og staten?

Rapporten Frihet til likeverd – likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling, er gjennomført av Telemarksforsking, Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo og SINTEF Teknologi og samfunn på oppdrag fra KS. Formålet med prosjektet har vært å belyse og diskutere forholdet mellom frihet og likhet, og hvordan innbyggere i norske kommuner relaterer disse verdiene til rettferdighet og ansvar i kommunal tjenesteyting.
Resultatene presenteres og debatteres på Litteraturhuset.

Halvard Vike, professor ved UiO
Sigrun Vågeng, administrerende direktør i KS
Heikki Holmås, SV, leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomite
Kristin Clemet, leder i Civita
Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet
Rune Øygard, ordfører i Vågå kommune

Debattleder er Terje Svabø.

Det blir enkel servering: Kaffe og rundstykker. Programmet vil vare cirka 1 ½ time.