Limits to Growth – 50 år etterFoto: Shutterstock

Limits to Growth – 50 år etter

bookmark

Er uendelig økonomisk vekst mulig på en begrenset planet?

fredag 10. juni 2022, kl. 09:00 til kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NMBU

Inngang: Gratis - Påmelding

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube

I forbindelse med 50-årsjubileet for publiseringen av den banebrytende rapporten Limits to Growth har vi fått medforfatter av rapporten, Jørgen Randers, til å delta i et ekspertpanel for å drøfte betydningen av rapporten i lys av den akselererende klimakrisen.

I 2022 er det 50 år siden Romaklubben publiserte rapporten Limits to Growth, som utløste det rene jordskjelvet både blant politikere og innen akademia. I utgangspunktet er teorien om tålegrenser ganske lett å forstå, for materiell vekst kan ikke fortsette evig på en begrenset planet. Det er derfor behov for dyptgående endringer i våre vekstbaserte økonomier for å unngå at klimaet bryter sammen.

Hva disse tålegrensene rent praktisk innebærer, har imidlertid utløst lange, opphetede diskusjoner. Miljøforskere advarer om de katastrofale følgene det kan få om vippepunktene passeres, økonomer påstår at teknologisk innovasjon og ressurssubstitusjon vil føre til at tålegrensene i praksis får liten betydning (et syn som deles av mange beslutningstakere og næringslivsledere), mens kritiske samfunnsvitere hevder at diskursen om tålegrenser ofte tjener elitenes dagsorden.

Teorien om tålegrenser ble etter hvert mindre populær på 1980- og 1990-tallet etter kritikk fra økologiske modernister og miljøforkjempere i det globale Sør, som så det som en måte å skyve skylden for miljøproblemene over fra de rike og mektige til de fattige. I de senere år har teorien om tålegrenser igjen blitt aktuell i forbindelse med konsepter som planetens tålegrenser, smultringøkonomi, og nedvekst. Den vinner terreng når internasjonale forskningspolitiske organer som FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES) etterlyser endringer i de økonomiske og finansielle systemene.

Samtidig som 50-årsjubileet for Limits to Growth arrangeres NMBUs bærekraftsarena «Integrering av planetens tålegrenser i vitenskap, politikk og utdanning» i samarbeid med Political Ecology Forum og European Society for Ecological Economics for å drøfte implikasjonene av tålegrenser i lys av den akselererende klimakrisen.

 

Innledningsforedrag:

  • Jørgen Randers, medforfatter av Limits to Growth og professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI.

 

Paneldeltakere:

  • Tone Smith. Styremedlem i “European Society for Ecological Economics”, “Rethinking Economics Norway and WU Wien University of Economics and Business” (Østerrike)
  • Espen Barth Eide, Norges Klima- og Miljøminister
  • Marie Sneve Martinussen, Representant, Rødt, Stortinget
  • Lyla Mehta, professor, Institute of Development Studies, University of Sussex (UK) og Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

Ordstyrer:

  • Erik Gómez-Baggethun,Erik Gomez-Baggethun, Professor i miljøstyring, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og nyvalgt president i “International Society for Ecological Economics” (ISEE)