Litterær salong 2021

Litterær salong 2021

bookmark

Om #Metoo i litteraturbransjen

fredag 22. januar 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Litteraturhuset og Litteraturhuset i Bergen

Inngang: Gratis - digitalt

Bokbransjen legg i desse dagar fram tal frå ei undersøking om seksuell trakassering i bokbransjen. Denne litterære salongen er ei markering av dette.

Det blir panelsamtale om undersøkinga, der leiarar frå nokre av bransjeorganisasjonene legg fram og kommenterer tala dei har fått, og korleis vegen vidare vil bli. Sandra Lillebø leier denne samtala.

Det blir appellar og opplesingar, og førebels bidragsytarliste er:
Agnes Ravatn
Hanne Kristin Rohde
Marta Breen
Joanna Rzadowska
Tine-Jarmila Sir
Birger Emanuelsen
Pedro Carmona-Alvarez
Linn T. Sunne
Gry Strømme
Endre Lund Eriksen
Olaug Nilssen

Lykke Kristine Moen og Kristian Berg Jåtten skal synge duett.

Arrangementet er støtta av Den Norske Forfatterforening, Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening, Forfatterforbundet, Forleggerforeningen, Norsk Forfattersentrum, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Tekstallianse, Vigmostad & Bjørke, Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal, Det Norske Samlaget, Oktober Forlag, Litteraturhuset i Bergen og Litteraturhuset i Oslo.