Litteratur og rettigheter

bookmark

Literature and Rights

torsdag 10. november 2016, kl. 14:00

Sal: Nedjma

Arrangør: ILOS, Universitetet i Oslo. Med støtte fra Fritt Ord

Inngang: Gratis

Kan litteratur, film og andre kunstformer bidra til økt forståelse av menneskerettighetenes omskiftelige karakter i dagens samfunn? Forskere fra USA, Tyskland og Norge vil forsøke å svare på dette spørsmålet mens de reflekterer rundt menneskerettigheter fra forskjellige (intellektuelle og geografiske) perspektiver.

Professor Elizabeth S. Anker (USA) vil holde et innlegg om immigranters rettigheter og film sett utfra et globalt perspektiv. Gjennom å diskutere filmer av regissører som Michael Haneke, Stephen Frears og Dardenne-brødrene, tilbyr Anker et mulig svar på hvorfor den tidligere bevegelsen for en europeisk grunnlov har brutt sammen. Anker snakker fra 15.45 til 16.30. Fra kl. 14.00 vil et internasjonalt panel av eksperter ta for seg forholdet mellom menneskerettigheter og temaer som estetikk, revolusjon og tidligere tiders rasehygiene.

Arrangementet er åpent for alle. Innleggene vil holdes på engelsk.

Torsdagens arrangement er del av et to-dagers symposium om litteratur og rettigheter som finner sted på Universitetsbiblioteket (Georg Sverdrups hus på Blindern) og Litteraturhuset. Symposiet arrangeres av forskningsgruppen Litteratur, rettigheter og forestilte fellesskap ved Universitetet i Oslo.

Alle er også velkomne til forelesningene fredag 11. november på Universitetsbiblioteket.

Detaljert program er tilgjengelig her

Symposiet arrangeres med støtte fra Anders Jahres fond og Fritt Ord, i tillegg til Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo.

 

English:

Literature and Rights

Can literature, cinema, and other artistic forms help us understand the changing nature of human rights today? Speakers from the United States, Germany and Norway will attempt to answer this question as they reflect on human rights from a number of different (intellectual and geographical) perspectives.

Professor Elizabeth S. Anker (USA) will give a presentation on Immigrant Rights and Global Cinema. Her presentation will look at the work of directors like Michael Haneke, Stephen Frears, and the Dardenne brothers in order to raise questions about the barriers to a formal European constitution. Anker will speak at 1545 (to 1630). At 1400, a panel of international experts will address the relationship between human rights and topics like aesthetics, revolution, and eugenics.

This event is open to all people. The presentations will be in English.

Thursday’s events are part of a two-day symposium on Literature and Rights taking place at the University Library (Georg Sverdrups hus on the Blindern campus) and Litteraturhuset. The symposium is organized by the research group on Literature, Rights, and Imagined Communities at the University of Oslo.

Everyone is also welcome to the lectures on Friday, November 11th at the University Library.

For the full program, see the following website 

The event is funded by Anders Jahre Foundation and Fritt Ord in addition to the Department of Literature, Area Studies, and European Languages at the University of Oslo.