Litteratur som vitnesbyrd

bookmark

Seminar med Anette Storeide og Christian Refsum

onsdag 27. februar 2008, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Inngang: Gratis

– Kan litteraturen gi de tause en stemme?
– Hvordan kan litteraturen bære vitnesbyrd?

Annette Storeide er ph.d i tysk litteratur, med en avhandling som analyserer fortellingene til overlevende fra tyske konsentrasjonsleire. Hun har skrevet Fortellinger om fangeskapet (2007) og er medredaktør for Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen (2006). Christian Refsum er forfatter og førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans siste roman, Ingen vitner for vitnet (2007) tematiserer vitnesbyrdets problematikk med referanser til Agamben og Derrida.

Seminaret er en del av Avdeling for allmenn litteraturvitenskaps seminarrekke Litteraturen på vei ut? Den tar utgangspunkt i at det er grunnlag for å si at litteraturen i dag befinner seg i en ny situasjon. Seminarene tar sikte på å undersøke litteraturens kontaktflater mot virkeligheten og mot andre medier og sjangre. Hvordan forholder dagens litteratur seg til størrelser som «samfunn» og «virkelighet» og hva som skjer med litteraturen i de nye medienes tidsalder? Se www.hf.uio.no/ilos/seminar for program.