Litteraturens tilstand

bookmark

Norsk litteratur i det 21. århundre

torsdag 12. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forskningsprosjektet Kunst! Makt! ved Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Litteraturens tilstand er stadig mer preget av internasjonale trender – teknologisk, økonomisk og organisatorisk. Det forandrer litteraturen og boka som medium, endrer maktforholdene mellom aktørene og setter den kulturpolitiske konsensus innenfor det norske språkområdet på prøve.

Forskningsprosjektet Kunst! Makt! setter søkelys på den kulturindustrielle situasjonen som norsk litteratur formes innenfor. Hvordan skal den situasjonen man er inne i, forstås? Både Amazon, Apple og Google og internasjonale forlagskonstellasjoner deltar mer og mer aktivt i produksjon og distribusjon av norsk og nordisk litteratur. Internasjonale bestselgere og skandinavisk krim tar større plass i de litterære kretsløpene. Hvordan vil sammensetningen og bredden i den norske litterære offentligheten endres i fremtiden? Er den litterære kvaliteten under press? Takler norske forlag og bokhandlere de pågående endringene, eller er de ferd med å miste kontrollen? Hvilke spesielle utfordringer står den statlige kulturpolitikken overfor på litteraturens område?

Seminaret starter med korte innledninger om litteraturens tilstander fra anerkjente, litteratursosiologiske forskere i Norge (Tore Slaatta, Helge Rønning, Cecilie Naper og Terje Colbjørnsen). Deretter trekkes et panel bestående av representanter og eksperter fra bransjeaktørene inn i diskusjonen med forskerne. Seminaret ledes av professor Tore Slaatta, Universitetet i Oslo og Forskningsprosjektet Kunst! Makt!.