Liv på lørdag

bookmark

Om prinsesser og drakar

lørdag 26. mai 2012, kl. 12:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

I dag handlar Liv på lørdag om dei andre prinsessene. Dei som ikkje greier å sitje stille og vente på ein prins, men som heller hamlar opp med drakar på eiga hand medan kongar og dronningar blir ståande og sjå på. Og som er ekte prinsesser likevel. Liv syng ekte prinsessesongar på Liv på lørdag denne gongen. Og så les hun ei ekte prinsessehistorie frå boka Prinsesser og drakar som er laga av Christina Björk og Eva Eriksson.

Passar best for born mellom to og fire år.