Liv på lørdag

bookmark

Om haiar

lørdag 31. januar 2015, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Langt til havs bur det haiar. Dei har skarpe tenner, men stort sett er dei ikkje så opptekne av å ete menneske, dei er mest opptekne av seg sjølve. Liv kan litt av kvart om haiar, og Sofia vil lære. Finst til dømes rosahai? Og korleis held haiane tennene så kvite? Liv og Sofie les også ei bok om soveromshaiane, dei som kjem fram frå under senga når små barn skal sove. Monsterkokkene lager Hai-Te er skriven av Wenche With og illustrert av Jens Kristensen. Boka fortel kva ein bør gjere om det plutseleg er dyr med finne og skarpe tenner blant kosedyra. Dei har òg laga ein rockesong som ein kan hai-danse til. Passar best for barn frå fem til åtte år.

ILL.: Jens Kristensen