Livet på nett:

bookmark

Rett til å bli hørt, sett og glemt?

tirsdag 23. september 2014, kl. 11:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Vi lever stadig mer på nettet, men vet vi nok om hva det gjør med oss? Hvordan være digitalt bevisste og gjøre de riktige valgene? Blir vi reduserte til digitale profiler eller får vi nye muligheter? Vi har invitert forskere til å diskutere hva vi vet og hva vi bør vite mer om.

Les mer om arrangementet her