Livskvalitet og evolusjon

bookmark

Kan andre land lære av Norge?

lørdag 12. oktober 2013, kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Evolution Institute

Inngang: Gratis

Norge blir ofte rangert høyest i verden i forhold til livskvalitet. Kan vi forklare dette ved "den norske modellen", likhet og sosial evolusjon? Forskere fra Evolution Instiute i USA og Universitet i Oslo har en workshop om dette temaet denne uken og diskuterer noen av konklusjonene på dette møtet på Litteraturhuset.

Deltakere:
David Sloan Wilson
| Prof. of Biology and Anthropology at Bingham University
Dag O. Hessen | Prof. i biologi ved UiO
Peter Turchin | Prof. of Ecology and Evolutionary Biology at University of Connecticut
Bjørn Grinde | Forskningssjef ved Folkehelseinstituttet
Kalle Moene | Prof. ved Økonomisk institutt, UiO

Arrangementet er gratis og åpent for alle.