Lobbynasjonen

bookmark

Norske offentlige og private nettverk

tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Europautredningen

Inngang: Gratis

Et uttrykk som ofte brukes, er at Norge er blitt en «lobbynasjon», som fremmer sine interesser gjennom påvirkning opp mot EUs politiske og administrative beslutningsprosesser. Finnes det en felles «norsk» interesse, eller møter det offisielle Norge en rekke konkurrenter med ulike interesser? Innleder: Kjell Eliassen.