Løfte håndverket

bookmark

Godt håndverk – versjon 2.0

torsdag 8. juni 2017, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Løfte håndverket

Inngang: Gratis

Godt håndverk – versjon 2.0

Håndverk av godt gammeldags merke, sier vi. Men finnes det lenger? Vet vi egentlig hva godt håndverk vil si? Har du og jeg råd til godt håndverk? Har samfunnet råd til det? Har samfunnet råd til å ikke ha det?

Vi stiller med et lag godt reflekterte håndverkere for å tenke høyt om håndverkets plass i en ny tidsalder.
Du er velkommen til å bli med og la deg oppdatere på det komplekse begrepet godt håndverk.

I panelet:
Jarle Hugstmyr, rådgiver i Norsk håndverksinstitutt og trehåndverker
Dag Oppen Berntsen, Norges forskningsråd og restaurerings-håndverker
Anny Strand, bunadtilvirker i Bunadtilvirkerne
Erik Alfred Tesaker, håndverker og programprofil i NRK-serien Oppfinneren
Ingunn Undrum, repslager ved Hardanger Fartøyvernsenter

Provokasjonsinnlegg:
Olav Brostrup Müller, kultursjef i Lillehammer kommune

Programledere: 
Knut Venneslan, professor emeritus ved Filosofisk institutt i Bergen
Dag Feldborg, rådgiver i Norsk håndverksinstitutt

Målgruppe: 
Håndverkere, kunsthåndverkere og designere, lærere i estetiske fag og yrkesfag, politikere

Program
Kl. 18:00 Velkommen
Kl. 18:05 Håndverket er dødt. Leve håndverket! Et provokasjonsinnlegg v/Olav Brostrup Müller
Kl. 18:15 Panelet svarer, kommenterer og reflekterer. Kjør debatt! Programlederne Knut Venneslan og Dag Feldborg
Kl. 19:00 Pause. Enkel servering av drikke og noe å tygge på. (Litteraturhusets Kafe Oslo holder i tillegg åpent)
Kl. 19:30 Debatten fortsetter
Kl. 20:30 Takk for i dag

Påmelding innen 22. mai på epost: dag.feldborg@handverksinstituttet.no
Nærmere opplysninger v/Dag Feldborg – tlf. 936 37 965

LØFTE HÅNDVERKET er interessenettverk for organisasjoner, miljø og enkeltpersoner som jobber for å verne om tradisjonelle håndverksfag.