Logikk og maktbegjær

bookmark

Dantes ‘Paradiset’ sang VI. Middelaldermusikk

lørdag 16. februar 2013, kl. 12:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Wergelandakademiet

Inngang: Billett

I Merkur-himmelen, som utgjør sjette og syvende sang av Dantes Paradiset, møter vi to former for lystprinsipper – herskelyst og tjenestevillighet. Det ene skjuler seg under logikkens eller dialektikkens slør, mens det andre skinner i visdommens stråleglans. Begge er imidlertid knyttet til makt, eller for å være mer presis, til den legitime retten til å straffe og hevne urett, og det viktige temaet i sangene er den politiske situasjonen i Europa. Hva kjennetegner en rettferdig hersker, og hvordan kan vi skape et lovverk som er gyldig for alle, på tvers av nasjonale grenser og folkeslag?

Dette er sentrale spørsmål som berøres i Paradiset sang VI, og som vil belyses i foredrag ved Unn Falkeid som er postdoktor i italiensk ved Universitetet i Oslo.
Italiensk, spansk og tysk middelaldermusik ved musiker og instrumentmaker Sverre Jensen, medlem i ensemblet Kalenda Maya.

Billetter kjøpes ved inngangen.

Det blir mulighet til å lese sangen i forkant fredag 15.2. klokken 19.00. Sted oppgies ved påmelding. Send påmelding til rolf-elin@c2i.net