Looking Back With SurpriseFoto: Keli Schimelpfenig, Case Western Reserve University

Looking Back With Surprise

bookmark

Vera Tobin om overraskende slutter

onsdag 27. februar 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: ILOS, UiO

Inngang: Gratis

Når vi ser tilbake på en ferdiglest historie – spesielt en overraskende historie – hvordan, fra hvilket perspektiv, og med hvem, betrakter vi vårt tidligere lesende selv? Er det med ømhet? Hengivenhet? Bekymring? Bebreidelse? Fremmedgjøring? Irritasjon? Når historier av en bestemt type ser ut til å fortelle oss en ting, men så snur om og forteller oss noe annet, innehar de ofte et spektrum av misvisende handlinger. Noen har vært upålitelige, noe henger ikke sammen, noen har på en eller annen måte oppfattet ting helt feil. Spørsmålet som oppstår er: hvem sin skyld er det?

Forsker Vera Tobin, spesialist i kognitiv vitenskap, diskuterer dette spektrumet som kilde til kognitive utfordringer og som et senter for narrativ energi i en rekke tekster og deres resepsjon i litteraturvitenskapen, med særlig fokus på Ian McEwans roman Om forlatelse. Hun utforsker hvordan de kognitive strukturene som ligger til grunn for at vi blir overrasket kan utøve et betydelig press på vår evne til å føle troskap og skyld under lesingen.

Om foredragsholder: Vera Tobin er førsteamanuensis ved Institutt for kognitiv vitenskap ved Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio). Hennes fagområder er kognitive bias, fokalisering, samarbeidsprosesser, og hvordan litteratur og film engasjerer våre kognitiv-sosiale ferdigheter. Hennes første bok, Elements of Surprise: Our Mental Limits and the Satisfactions of Plot, utkom våren 2018 på Harvard University Press.

Foredrag etterfølges av paneldiskusjon med Karin Kukkonen, professor i allmenn litteraturvitenskap på Universitetet i Oslo, og Ylva Østby, postdoktor ved UiOs psykologisk institutt.

Arrangementet foregår på engelsk.

 

Please find more information and the English description of the event here.

The lecture and discussion are organized by Natalia Igl, postdoctoral researcher and Marie Skłodowska Curie Actions Individual Fellow at the University of Oslo, as part of her project “Readers as Observers” (funded under H2020 EU, Project ID: 794549).