Løper teknologien fra myndighetene?

Løper teknologien fra myndighetene?

bookmark

Seminar om muligheter og utfordringer i overgangen til smart mobilitet

tirsdag 20. november 2018, kl. 10:00 til kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Transportøkonomisk institutt

Inngang: Gratis med påmelding

Over hele verden testes nå førerløse kjøretøy, apper for brukerinformasjon, og delt mobilitet. Forskere på TØI starter nå et nytt forskningsprosjektet REGSMART der målet er å analysere muligheter og utfordringer som offentlige myndigheter står ovenfor i overgangen til smart mobilitet.

Vi arrangerer et seminar for å markere oppstarten av prosjektet. Det skal både inspirere forskningen og bidra til å sette problemstillingen på den norske agendaen.

Arrangementet foregår på norsk og engelsk. Meld deg på her.