Lovisenberg-salong

Lovisenberg-salong

bookmark

Metaprosessering - nøkkelen til transformasjon og heling i AEDP behandling

onsdag 20. april 2022, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Senter for psykisk helse og Rus Lovisenberg Diakonale Sykehus

Inngang: Gratis

Ved Senter for psykisk helse og Rus Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker vi å snakke enda mer om godt fag. Vi ønsker derfor å invitere til Lovisenberg-salong på Litteraturhuset. Første tema for Salongen er metaterapeutisk prosessering i terapi. Hvordan kan vi synliggjøre og forsterke de gode endringene i en terapeutisk prosess? Metaprosessering som metodikk er en viktig del av Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP). AEDP er utviklet av Diana Fosha og kan plasseres som et søskenbarn i midten av ISTDP og EFT.

Denne presentasjonen vil gå nærmere inn på metoden og fremme påstand om at metaprosessering er relevant og viktig for alle typer behandling. Metaprosessering handler om å forsterke effekten av terapeutiske prosesser; å løfte frem og gjøre eksplisitt de iboende helende drivkreftene alle mennesker har til vitalitet og transformasjon. «Making the implicit explicit, the explicit experiential and the experiental relational»

Det er vår egen Per Gunnar  Gudmundson som holder kveldens foredrag. Per er en svært erfaren psykologspesialist med lang fartstid fra Helse og Arbeid. Han jobber også ved Psykologvirke og etablerer for tiden AEDP-Norge.  Han er godkjent med level 3 – utdanning fra AEDP Institute. Per vil holde foredraget i to bolker med en god pause imellom med muligheter til å slå an en prat over et glass om man ønsker.

 

Dørene åpner klokken 18.

Ved godt oppmøte blir det førstemann til mølla.

Det er gratis og åpent for alle