Lovisenberg-salong

bookmark

onsdag 20. april 2022, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Senter for psykisk helse og Rus Lovisenberg Diakonale Sykehus

Inngang: Gratis

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 10. desember 2022 close