Lukket hogst og skogproduksjon

Lukket hogst og skogproduksjon

bookmark

Vi tar debatten!

tirsdag 3. mars 2020, kl. 13:00 til kl. 16:00

Sal: Skram

Arrangør: Norskog

Inngang: Gratis med påmelding

I historiens løp har norske skoger vært preget av høy utnyttelse og lite fokus på investering og ny skog. Først for om lag 100 år siden begynte man å måle tilstanden i skogen nøyaktig og gå over til et skogbruk som var bærekraftig. Dette har ført til en enorm endring av norske skoger med en stor tømmerproduksjon og et stort karbonlager. Det største bidraget har vært overgangen til ensaldret skogbruk der man hogger gammel skog og etablerer en ny generasjon. I dag debatteres det om det er mulig å innføre mer kontinuitetspreget skog der man hogger enkelttrær eller små grupper av trær. I dette NORSKOG-arrangementet stiller vi spørsmålet:

“Kan man drive et skogbruk med fleraldret skog som kan gi god økonomi og binde like mye karbon som det vi gjør i dag?”

• «Selektiv hogst –et godt alternativ også for skogbruket» Gjermund Andersen, leder av Skogutvalget i Norges Naturvernforbundet

• «Plukkhogst eller snauhogst; produksjon og økonomi» Harald Kvaalen, pensjonert seniorforskar

• «Kontus – status etter 12 år»
Sverre Holm, Skogskjøtselsjef i Glommen Mjøsen Skog

• «Foreløpige erfaringer fra lukket hogst i fjellskog»
Erling Bergsaker, skogsjef i NORSKOG

• DEBATT!

Påmelding til firmapost@norskog.no eller NORSKOG tlf. 481 71 000