Lunds politiske ontologi

bookmark

Innledning med Remi Nilsen

fredag 2. desember 2011, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Sentralkomitéen

Inngang: Billett

Thure Erik Lunds forfatterskap er et av samtidens mest særegne. I en tid dominert av subjektfokusert litteratur skriver Lund en materialistisk litteratur der ord, tanker, objekter og affekter får samme materialitet og gjensidige påvirkningskraft innad i hans litterære univers.