Lunsj & lansering

Lunsj & lansering

bookmark

Nye ideer for en presset bistand

mandag 23. september 2019, kl. 11:00 til kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Redd barna

Inngang: Gratis med påmelding

Med økende humanitære behov i verden, øker også den norske humanitære bistanden.
Det er bra, men det går på bekostning av Norges langsiktige bistand.

Redd Barna inviterer til lansering av idénotatet Vi kan finne pengene!
Nye finansieringskilder for humanitær bistand,
skrevet av Samfunnsøkonomisk analyse.

 

Kom og hør

Marthe Norberg-Schulz, forfatter av idénotatet, Samfunnsøkonomisk analyse,

Hilde Frafjord Johnson, tidligere utviklingsminister

Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO

Camilla Bakken Øvald, forfatter av boka Drømmefondet

Amalie Gunnufsen, internasjonal leder, Unge Høyre

Marta Hofsøy, internasjonal leder, AUF

Gunvor Knag-Fylkesnes, leder for politikk og samfunn, Redd Barna

 

Valgkampen er over, og vi inviterer til en uforpliktende debatt der det handler om å løfte blikket,

være visjonær og komme med de gode ideene.

 

 

Bakgrunn

De siste fire årene har humanitær bistand økt med over 50 prosent. Ifølge Samfunnsøkonomisk analyse kan

humanitær bistand komme til å utgjøre nesten halvparten av det norske bistandsbudsjettet i 2030.

Det er viktig og riktig å øke den humanitære bistanden, men det fortrenger bistand til langsiktig utvikling i mer

stabile områder. Til syvende og sist er det derfor sårbare mennesker i andre deler av verden som betaler for de økte

humanitære bidragene i det norske bistandsbudsjettet.

 

Redd Barna inviterer til en idédugnad om hvordan Norge kan svare på verdens økende humanitære behov

uten å sende regningen til verdens fattige.

 

Idénotatet peker på konkrete alternativer til hvordan Norge kan finne friske midler til å øke våre humanitære bidrag.

Én av ideene er å opprette et krisefond under Statens Pensjonsfond Utland.

Vi utfordrer norske politikere til å våge å tenke nytt, våge å være visjonære.