Må kapitalismen tegnes på nytt?

bookmark

tirsdag 31. mars 2009, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Aksjonærforeningen AksjeNorge

Inngang: Gratis

AksjeNorge og Aksjonærforeningen har gleden av å invitere til seminar – hvor vi reiser det overordnede spørsmålet om det nå er nødvendig å rykke tilbake til start og tegne kapitalismen på nytt. Til å reflektere rundt dette har vi samlet et spennende panel av deltakere – med svært ulike ståsteder.

● Henrik Syse, filosof og forsker ved PRIO
”En etisk så vel som en systemisk og institusjonell utfordring”
● Trym Riksen, siviløkonom og investeringsdirektør i DnB NOR Private Banking
”Kapitalismen er død. Lenge leve kapitalismen!”
● Irene Nygårdsvik, siviløkonom, forsker og leder av Spekulatoriet
”Det unyttige er det nyttiges jordsmonn”
● Olav Chen, samfunnsøkonom og senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning
”Markedet funker best med transparens og innenfor gitte rammebetingelser”
● Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og skribent
”Finanskrisen er fremfor alt en verdikrise”
● Bent Sofus Tranøy, statsviter og forsker ved FAFO
”Markedsfundamentalismen med egoismen som samfunnsnyttig drivkraft”

Det blir innledninger og paneldebatt. Debatten blir ledet av Kathrine Aspaas, siviløkonom og skribent.

Det blir direkte overføring v/HegnarOnline.
Meld deg på til tb@aksjenorge.no innen 30. mars.
Telefon 24 11 78 63