Må muslimske kvinner reddes?

bookmark

Foredrag ved Lila Abu-Lughod

tirsdag 2. mai 2017, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: KIFO (Institutt for kirke, religion og livssynsforskning), Sosialantropologisk Institutt (SAI) UiO, Institutt for sosialantropologi og Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB

Inngang: Gratis

Prof. Lila Abu-Lughod (Columbia University, New York) er en av de mest leste og siterte antropologer i verden i dag, og har i årtier vært sentral i feministisk antropologi. I 2013 utga hun boken Do Muslim Women Need Saving? på Harvard University Press. I denne boken reiser hun kritiske spørsmål ved så vel sekulære som islamsk feministiske initiativer for å ‘redde muslimske kvinner.’ I et gratis foredrag, det første Abu-Lughod holder i Norge noensinne, vil Abu-Lughod snakke om sine arbeider på dette feltet. Prof Lila Abu-Lughod introduseres av Prof Nefissa Naguib fra Universitet i Oslo.

Arrangementet vil foregå på engelsk, og er støttet av Fritt Ord.