Macfarlane om antropocen

bookmark

Om tid, sted og tale i antropocen

torsdag 6. april 2017, kl. 18:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Senter for grunnforskning (CAS Oslo)

Inngang: Gratis

I forelesningen «Deep Time, Thin Place and Thick Speech in the Anthropocene» diskuterer den britiske forskeren og forfatteren Robert Macfarlane (Cambridge University) hvordan erkjennelsen av en ny og menneskeskapt geologisk epoke, antropocen, har endret vår forståelse av tid, sted og kommunikasjon.

Dr. Robert Macfarlane er en britisk forsker og prisvinnende forfatter kjent for bøkene Mountains of the Mind (2003), Wild Places (2007), The Old Ways (2012) and Landmarks (2015). I hans bøker står landskap, sted og natur sentralt, ofte med utgangspunkt i egne reiser og vandringer. MacFarlane er fellow ved Emmanuel College, Cambridge, og underviser i engelsk litteratur ved Cambridge University.

Forelesningen arrangeres i forbindelse med Macfarlanes besøk på Senter for grunnforskning, der han er invitert av forskningsgruppen After Discourse.