Mad in NorwayIll.: Solen av Edvard Munch

Mad in Norway

bookmark

Lansering av nettstedet Mad in Norway

fredag 6. desember 2019, kl. 19:30 til kl. 21:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Mad in Norway og We shall overcome

Inngang: Gratis

Mad in Norway er en gren av det etablerte nettstedet Mad in America.

Vi vil bidra til en nødvendig endring innen psykisk helsefeltet i Norge. Vi mener at den rådende, diagnosebaserte sykdomsmodellen, med overdreven tro på medikamentering, med makt-ubalanser samt et mangelfullt og ensidig kunnskapsgrunnlag, har mislyktes. Vi tror framtida ligger i sosiale fellesskap og åpen dialog, fundert i humanisme og grunnleggende menneskerettigheter.

Birgit Valla har tatt initiativ til Mad in Norway og fått med seg en rekke personer med erfaring, fagfolk, forskere og andre for å utvikle siden. Disse blir presentert på lanseringen.

Mad in Norway er uavhengig og drives på frivillig basis. Siden vi ikke har eget organisasjonsnummer eller egen konto enda, er det WSO som står som medarrangør og økonomisk ansvarlige. Mange av medlemmene fra WSO bidrar aktivt inn i arbeidet.

Møt opp og feir denne merkedagen sammen med oss.

Alle er velkomne, det er gratis inngang. Vi serverer kaffe og kaker!

Hvis du har lyst til å si noen ord under markeringen ta kontakt på post@madinnorway.org.