Makt og opposisjon

Makt og opposisjon

bookmark

Partiene som demokratisk paradoks

tirsdag 30. april 2019, kl. 12:00 til kl. 14:00

Sal: Skram

Arrangør: Universitetsforlaget, Institutt for statsvitenskap og Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

«Makt og opposisjon: De politiske partiene som demokratisk paradoks» diskuterer partienes rolle i det norske demokratiet. Hva ved partiene fungerer relativt bra i Norge, og hva fungerer ikke så godt? Boka tar for seg de norske partienes utforming og virke både i sivilsamfunnet og i Storting og regjering, sett i et internasjonalt perspektiv. Den inneholder både fagartikler og essays.

Program for lanseringen:

– Presentasjon av boka, ved redaktørene
– Kommentar fra professor Marie Demker, Gøteborgs Universitet: Norske partier og demokrati sett fra Sverige

Kommentarer fra:

-Kristin Clemet (Civita)

-Ketil Raknes (Høyskolen Kristiania)

-Bjørnar Moxnes (Rødt)

Arrangementet er åpent for alle og gratis.

 

Etter lanseringen blir det internasjonalt faglig seminar i anledning professor Knut Heidars 70-årsdag. Kontakt Institutt for statsvitenskap, UiO ved ilze.gehe@stv.uio.no for program og påmelding.