Makt og utenrikspolitikk i det digitale århundre

Makt og utenrikspolitikk i det digitale århundre

bookmark

Med Tom Fletcher

tirsdag 17. april 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram

Arrangør: Utenriksdepartementet

Inngang: Gratis

Tom Fletcher, forfatter av boken «The Naked Diplomat- understanding power and politics in the digital age» og tidligere politisk rådgiver og britisk ambassadør, vurderer hvordan vi som regjeringer, bedrifter, enkeltpersoner både kan overleve og trives i det 21. århundre.

– Hvor ligger makten i det digitale samfunnet?
– Hvordan påvirker det maktforholdene i verden når enkelte selskapers økonomiske og politiske handlingskraft blir like stor som for eksempel USAs og Kinas?
– Hvordan skal vi på best mulig måte drive utenrikspolitikk og bilateralt samarbeid i en digital tid?

Digitaliseringen av det globale samfunnet innebærer endringer i en hastighet og på et nivå som vi aldri har opplevd tidligere. Misforståelse og ulikhet bidrar til politisk og økonomisk usikkerhet. Mange av de største økonomiene i verden er ikke lenger land, men selskaper. Dette redefinerer samhandlingsmåtene mellom mennesker, bedrifter og stater. De tradisjonelle premissene vi har bygget rundt vår verdensorden fremstår plutselig mer skjøre, og kampen for å sette standarden i det nye globale samfunnet virker større.

Innleder og debattleder: Ulf Sverdrup, Direktør i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
I tillegg til Tom Fletcher vil den danske ambassadøren Jarl Frijs-Madsen og Utenriksdepartementets strategidirektør Leiv Lunde sitte i panelet.

Arrangementet holdes på engelsk.