Maktens narrespill 3Brain Center 2009 digitalt grafisk trykk © Pushwagner Grafisk design: Ivar Alexander Abusdal

Maktens narrespill

bookmark

Hva foregår i kulissene? BindersInitiativet inviterer til seminar

lørdag 7. mai 2022, kl. 10:00 til kl. 17:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: BindersIntiativet

Inngang: Deltagelse NOK 275, inkluderer enkel lunsj.

Påmelding ved døren eller forhåndspåmelding.

Makten sprer usannheter som gagner den selv, men fører oss bak lyset. Hva foregår i kulissene? Dette seminaret presenterer en rekke eksempler på informasjon som samfunnsledere forsøker å holde skjult.

Program

10:00 – 10:15: Åpning: Om Binders Initiativet

10:15 – 10:45: Skandaløse svindler som er blitt avslørt

En gjennomgang av veldokumenterte eksempler på svindel og bedrag som er skjedd innen kjemisk industri, bilindustrien, næringsmiddelindustrien og finanssektoren. (JKE)

10:45 – 11:15: Er legemiddelindustrien blitt et hinder for folkehelsen?

Legemiddelindustrien har bedratt verdenssamfunnet i årtier, og fortsetter å gjøre det. Bi-virkninger fra legemidler er nå tredje viktigste dødsårsaken i moderne land. Industrien sikrer seg enorme inntekter – med støtte fra myndighetene. (JKE)

11:15 – 11:20: Pause (benstrekk)

11:20 – 12:15: Informasjon- og databehandling (IKT), verdens mektigste industri: er den blitt en fare for folkehelsen og miljøet?

Ingen industri påfører befolkningen og naturen så store skader som IKT-industrien, men skadene hemmeligholdes – med støtte fra myndighetene. Imens er industrien blitt styrtrik. (SH/JKE)

12:15 – 12:45: Lunch

12:45 – 13:30: Paranormale fenomener er reelle, men underslås av vitenskapen og myndighetene.

Paranormale fenomener og utenomjordiske farkoster fortsetter å være en del av vår virkelighet. Men hendelsene avvises av myndighetene og vitenskapen. Hvorfor – og hva skjuler de? (JKE)

13:30 – 14:00: Hvorfor underslår makten informasjon og holder samfunnet for narr?

Hvem står bak og hindrer at sannheter blir kjent? Hvem ønsker at befolkningen ikke skal bli informert om den fulle sannheten? (JKE)

14:00 – 14:05: Pause (benstrekk)

14:05 – 14:30: Hvorfor svikter mediene sine oppgaver og unnlater å informere befolkningen om maktens usannheter?

Pressen har et samfunnsansvar for å opplyse publikum om viktige problemstillinger, men er i stedet blitt et haleheng til makten. Det er maktens narrativ som preger medienes fremstillinger, ikke den objektive fortellingen. (JKE)

14:30 – 15:00: Hvem kan vi stole på?

Når samfunnsmakten sprer feil informasjon og deltar i konspirasjoner for å villede befolkningen, hvem kan vi da stole på? Hvorledes kan vi selv finne frem til hva som er riktig og galt? (JKE)

 

15:00 – 17:00: Spørsmål og diskusjon

(Ledes av Sissel Halmøy, Jan Kerr Eckbo,)

 

Presentasjon av foredragsholdere og programleder

Jan Kerr Eckbo|

Jan Kerr Eckbo fikk sin vitenskapelige utdannelse ved Stanford Universitet i USA hvor han også arbeidet med sin doktorgrad innen materialfysikk. Dette smale, akademiske sporet avsluttet han for å få en bredere tilnærming til livet gjennom praktisk arbeide i næringslivet. I mer enn tredve år ledet han en norsk rådgivningsvirksomhet innen teknologi og kompetanseutvikling, og hadde et utstrakt samarbeide med utenlandske forskningsinstitusjoner som Stanford Research Institute (SRI), Battelle og NASA. Han har holdt en rekke foredrag i Norge og utlandet, og har gitt ut bøkene En historie om livet, Bevissthet og virkelighet og Maktens narrespill.

Sissel Halmøy (Foredragsholder, programleder)

Sissel Halmøy har en M.Sc. Teknisk kybernetikk, har vært delprosjektleder for utviklingen av nytt sjømålsmissil og vært prosjektleder for utvikling av neste generasjon styringssystemer for undervanns oljeproduksjon. Hun «hoppet av karrieren» i 2001, og har siden jobbet med helse og elektromagnetisk stråling i forskjellige roller. Hun er styreleder for Internasjonal EMF Alliance og har tidligere vært styremedlem i Foreningen for eloverfølsomme. Hun jobber som daglig leder i SoftWorks AS. Hun har vært generalsekretær i Folkets strålevern, president i International EMF Alliance og fagansvarlig for elektromagnetisk stråling i Norges Miljøvernforbund