Mål og makt i Oslo

bookmark

Politkerpanel

tirsdag 14. juni 2011, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Fylkesmållaget Vikværingen og målnemnda i Bondeungdomslaget i Oslo

Inngang: Gratis

Er Oslo både Norges hovedstad og Noregs hovudstad? Me tek ordskiftet om språk framfor kommunevalet i Oslo: Om den fleirspråklege byen, sidemålet – valfritt eller obligatorisk?, morsmålsopplæring, språknøytralt Oslo eller bokmålsby?, norskfaget og framandspråka. Bystyrepartia stiller til panel. Presentasjon av politikk, ordskifte og høve til å stilla spørsmål.

Panel:

Ap: Khalid Mahmood
SV: Marianne Borgen
R: Ingrid Baltzersen
KrF: Sigmund Vefring
V: Kjell Veivåg
H: Ola Kvisgaard
FrP: Camilla Wilhelmsen
Frå Noregs Mållag: Håvard B. Øvregård

Ordstyrar: Astrid S. Dypvik
 

Velkomen!