MålBar

bookmark

Kven eig språket?

torsdag 27. september 2012, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo mållag

Inngang: Billett

Oslo Mållag tar tempen på debatten rundt den brennaktuelle høyringa om mandatet til Språkrådet på målbar.
 
Kven skal styra over språket vårt? Skal språkrådet få lov til å utføra endringar i rettskrivinga utan godkjenning frå stortinget, eller skal makta over språket liggja heilt og haldent hjå folket? Representantar frå ulike delar av språkpolitikken møter i Litteraturhuset denne kvelden. Me kan nemna Alexander Munkvold, Tor Guttu, Håvard Øvregård og Arne Torp.