Måling av sosial effektFoto: Colorbox

Måling av sosial effekt

bookmark

Hvordan kan ideelle organisasjoner styrke driften, forbedre effektiviteten og måle resultater?

tirsdag 6. september 2022, kl. 08:30 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: NOVA ved OsloMet

Inngang: Gratis - Påmelding

Velkommen til åpent møte i regi av det EU-finansierte prosjektet Social Impact Measurement for Civil Society Organisations (SIM4COs). På møtet vil deltakerne presentere resultater fra prosjektet, inkludert en manual og en nettplattformen som er utviklet for å støtte organisasjoner i det å måle sosial effekt av aktiviteter. Plattformen har fokus på kunnskapsbygging og praktiske erfaringer.

Formålet med SIM4CSOs-prosjektet (et Erasmus Plus-prosjekt) er å styrke driften av ideelle organisasjoner i det sivile samfunnet ved å forbedre effektiviteten, gjennomsiktigheten og styringen gjennom bruk av målinger for sosial effekt (social impact). Mer om prosjektet og SIM-plattformen finner dere her: https://measuringimpact.eu/

 

Programme:

8:30-9:00           coffee and registration

9:00-9:05           Welcome (Justyna Bell, senior researcher, NOVA, OsloMet, Norway)

9:05-9:30           Social Impact Measurement for Civil Society Organizations (CSOs)          project (Alexandra Emirza, Deputy Director, HIGGS*, Greece)

9:30-10:30         SIM in the Norwegian perspective (TBC)

10:30-11:00       Current situation on social impact measurement for CSOs in Partner

incl. Q&A           countries: Croatia, Cyprus, Greece, Israel, Italy, Norway, Poland, Portugal. (Alexandra Emirza, Deputy Director, HIGGS, Greece)

11:00-11:15       coffee break

11:15-11:45       Manual on Social Impact Measurement for CSOs (Darko Ciglar, expert

incl. Q&A           on measuring social return and social impact managing strategies, ACT Grupa, Croatia)

11:45-12:30       Measuring Impact Platform (Eloy García, project manager in research and technology, INOVA+***, Portugal)

12:30-13:00       Q&A and Platform testing

13:00-13:30       Summary and closing speech

13:30-14:00       lunch

 

Arrangementet foregår på engelsk