Mangfold eller ensretting?

bookmark

Skoledebatt

mandag 24. august 2009, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Steinerskoleforbundet og Norsk Montessoriforbund

Inngang: Gratis

Tvinges pedagogiske alternativer i Norge mer og mer mot et statlig definert ”anerkjent alternativ”?

Målsetningen med møtet er å drøfte ulike perspektiver knyttet til disse temaene og få frem hvor de ulike politiske partiene står i disse spørsmålene.

• Det finnes svært ulike syn på barn og læring, og enda flere på hvordan skolen skal nå sine mål.
• Hvilken plass bør det være for et mangfold av pedagogiske ideer og innhold her i landet?
• Hvilket reelt frihetsrom har læreren til å forme progresjon og undervisning etter gruppens og den enkelte elevs behov?
• Bidrar myndighetenes kontrolltiltak til å skape ytterligere avstand til skolens oppdrag og lærernes profesjonelle utøvelse?

Haldis Holst, nestleder i Utdanningsforbundet vil innlede, i tilegg vil Steinerskoleforbundet og Norsk Montessoriforbund bidra med innlegg.

I panelet vil det være sentrale politikere fra de politiske partiene. (bl.a. medlemmer av Utdanningskomiteen på Stortinget 2005-2009)

Møteleder: Roy Hovdan, kommunikasjonsrådgiver