Mangfold i film og TV

bookmark

mandag 26. november 2012, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Kulturforum

Inngang: Billett

Innledning ved:

Mina Gerhardsen statssekretær i Kulturdepartementet
Nina Grünfeld – filmregissør og leder av arbeids-gruppa for mangfold i film og TV
Det lages mange gode filmer i Norge, og det er mange dyktige folk i bransjen, men det er ønskelig med mer mangfold. Kulturdepartementet har derfor nedsatt en arbeidsgruppe for mangfold i film og TV, bestående av en rekke dyktige fagfolk med tilknytning til norsk film- og TV-produksjon, til å komme med et innspill. Arbeidsgruppas oppgave har vært: ”Hvordan få frem flere talenter og flere historier?” Gruppas innspill er nå levert departementet.
 
Korte kommentarer fra:
Tom Rysstad – daglig leder i Viken filmsenter og produsent i Mirmar Film Production AS