Mannlig likestillingsaktivisme – hvordan engasjerer menn seg?

bookmark

Uten hindringer 2011

lørdag 12. mars 2011, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Motmakt

Inngang: Gratis

Kvinnediskriminering er utbredt: Kvinner tjener bl.a. mindre enn menn, har færre maktposisjoner, og er mer utsatt for seksuell trakassering. Men finnes det også mannsdiskriminering? Flere ting kan tyde på det: Menn har bl.a. færre foreldrerettigheter enn kvinner, er mer utsatt for vold, ruser seg mer og dør tidligere. Menn har riktignok også privilegier, men disse kan kun innfris innenfor snevre mannsroller, som begrenser både kvinner og menns livsutfoldelse. På Uten hindringer 2011 skal vi bl.a. høre foredrag om hvordan menn rammes av ulikestilling, og snakke med mannlige likestillingsaktivister om hvordan menn engasjerer seg.

 

Program for dagen:

17.00-18.00
Foredrag: Hvordan rammes menn av ulikestilling?
ved Kim Keyser (Motmakt)

18.00-20.00
Paneldiskusjon: Mannlig likestillingsaktivisme – hvordan engasjerer menn seg?
med panelister fra Reform – Ressurssenter for menn, Skeiv ungdom, maskulinitetsforskning, omsorgsforskning, m.fl.

20.00
Matservering og lett underholdning.

 

Om Motmakt:
Motmakt er en anti-autoritær og anti-kapitalistisk organisasjon som ble stiftet i 2009. Organisasjonen bygger på prinsipper om solidaritet, direkte demokrati og direkte aksjon. Hovedvirksomheten hittill har vært studiearbeide, folkeopplysning, samt deltagelse i progressive bevegelser, som f.eks. miljøbevegelsen og likestillingsbevegelsen. Se www.motmakt.no for mer informasjon.