Mannsdagen 2014

bookmark

Minoritetsmann – likestilt?

onsdag 19. november 2014, kl. 12:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Reform – ressurssenter for menn i samarbeid med en rekke ulike innvandrerorganisasjoner

Inngang: Gratis

19. november er den internasjonale Mannsdagen – dagen for å sette menns særskilte likestillingsutfordringer i fokus. I år markerer Reform dagen ved å diskutere likestilling i et mannlig minoritetsperspektiv.

Få har sett menn med etnisk minoritetsbakgrunn som selvstendige aktører i likestillingsprosjektet. Hvilke likestillingsutfordringer ser de selv? Hvordan blir minoritetsmenn møtt av det offisielle Norge? Har de selv et ansvar de ikke har tatt? Hvilke tiltak bør eventuelt settes inn?

Vi har invitert et utvalg mennesker som som burde ha et grunnlag for det, til å kommentere tre påstander som gjerne framsettes om minoritetsmenn:
• Minoritetsmenn er passive, eller har ingen rolle i arbeidet for likestilling mellom kjønnene
• Minoritetsmenn er et likestillingsproblem for minoritetskvinner
• Minoritetsmenns problemer med å bli sett og hørt er ikke et likestillingsproblem

Program:
12.30: Velkommen til Mannsdagen 2014. Ved Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn
12.40 – 13.40: Fortløpende 10-minutters innlegg: Hva mener jeg om påstandene om minoritetsmenn og likestilling?
Ulrik Imtiaz Rolfsen, filmregissør
Tayyab M. Choudry, generalsekretær i Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)
Knut Oftung, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver i Reform – ressurssenter for menn
Kai-Morten Terning (Frp), statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
13.40 Paneldebatt og innlegg fra salen
14.30 Slutt