Mannsutvalget møter forskning

Mannsutvalget møter forskning

bookmark

tirsdag 1. november 2022, kl. 10:15 til kl. 12:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Inngang: Gratis - Påmelding nødvendig

Regjeringens nye mannsutvalg skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. Utvalget har 17 medlemmer som skal jobbe sammen frem til våren 2024 med å lage en helhetlig oversikt og foreslå tiltak. Deres mandat inkluderer områder som familie, utdanning, arbeidsliv, fritid, helse, vold og seksuell trakassering, integrering og alderdom. Utvalget skal også foreslå konkrete tiltak som vil bidra til et likestilt samfunn.

Dette seminaret skal utforske hvordan Mannsutvalget skal arbeide og prioritere i tiden de har til rådighet, samt hvordan forskning på feltet vil spille en rolle i deres arbeid. Hva kan forskning som på ulike måter belyser menn og maskuliniteter bidra med av innsikter, og dermed også kunnskap om hva som bør gjøres?

Program

10.15-10.20: Velkommen

10.20-10.35: Claus Moxnes Jervell, leder av Mannsutvalget, om utvalgets arbeid og prioriteringer

10.35-10.50: Øystein Gullvåg Holter, professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, om de lange linjene fra Mannsrolleutvalget (oppnevnt i 1986) og fram til nå

10-50-11.00 Pause

11.00-11.45: Panelsamtale med forskere som jobber med menn og maskuliniteter:

  • Liza Reisel (Institutt for Samfunnsforskning og medlem av Mannsutvalget)
  • Thomas Walle (Musea i Sogn og Fjordane)
  • Cathrine Thorleifsson (Sosialantropologisk Institutt, UiO og leder av Ekstremismekommisjonen)
  • Helene Aarseth (senter for tverrfaglig kjønnsforskning)

11.45-12.00: Spørsmål og diskusjon

Førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Beret Bråten er ordstyrer på arrangementet.