Martinus’ åndsvitenskap 1Foto: privat

Martinus’ åndsvitenskap

bookmark

Hvor frie og like er vi? av Solveig Langkilde

lørdag 18. april 2020, kl. 12:00 til kl. 15:00 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst.

Sal: Skram

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: Avlyst

Priser: Ordinær 250,-

Mon ikke vi alle ønsker å leve i frihet? – men situasjonen i verden er vel den at milliarder av mennesker føler seg undertrykte og ufrie. FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheter fra 1948 uttrykker en dyp lengsel etter frihet og likhet, og nå med FNs 17 bærekraftsmål fortsetter bestrebelsene. Men hvorfor går det så langsomt? Martinus gir i sin åndsvitenskap forklaringer på hvorfor veien til dette målet stadig er lang. Med den sentrale utviklingstanken hvor for eksempel reinkarnasjons- og karmatanken er fundamental, viser Martinus hvordan en helt ny bevissthet er i ferd med å vokse frem. Egoisme, maktbegjær og nasjonalisme vil gradvis bli erstattet av humanitet, samarbeidsevne og internasjonalisme, og det finnes heldigvis mange eksempler på mennesker, virksomheter og organisasjoner som arbeider for disse målene og dermed er i gang med å skape en helt ny verdenskultur, der fred og frihet råder.