Martinus' åndsvitenskap 3

Martinus’ åndsvitenskap

bookmark

Livet sett i lys av Martinus' kosmologi og naturvitenskapen av Edly Grape

lørdag 5. mars 2022, kl. 12:00 til kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: Pris kr. 250,- , det kan betales med kort eller Vipps i døra.

Menneskenes bevissthet preges i overveiende grad av dogmatiske trosreligioner og vitenskapelig preget materialisme. Vi tar deg med på en reise gjennom de grunnleggende begrepene i Martinus’ kosmologi og gir en beskrivelse av det som ligger bak livsopplevelsen. Naturvitenskapens fremste pionerer og filosofer har hatt en dyp innsikt og sett at bak det fysiske ligger det en styrende bevissthet.

I siste del av foredraget ser vi på livssituasjonen til dagens mennesker.

Det er garderobe og toaletter i kjelleren.